महत्त्वाची सूचना - ऑनलाइन नामांकन अर्ज   
महत्त्वाची सूचना - ऑनलाइन हिवाळी 2021 परीक्षा   
सूचना - नामांकन अर्ज भरण्याकरीत   
विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग 20 ऑक्टोबर पासून सुरू होणार विद्यापीठाची अधिसू   
सूचना - बी.एस सी भाग 3 चे ऑनलाईन प्रवेश   
बी.एस सी भाग 2 चे प्रवेश ऑनलाईन सूरु   
सूचना - बी.कॉम. भाग २,व बी.कॉम भाग ३ चे प्रवेश प्रक्रिया   
Online Admission Process 2021-2022   
Prospectus 2021-22